Thursday, August 7, 2014

પા ભાગની પ્રેયસી~A short story

કૉફીના મશીનમાં પિસાતા કૉફીબીન્સ ને એકી ટસે જોઇ રહેલી અમી ને...

કૈરવઃ બસ,એમ જ ત્યાં જોતી રહે, તારી આંખો મને પરફેટ દેખાય છે અંહિ થી.

(એક ઊંડો શ્વાસ લઈ ને છોડતા છોડતા..કૈરવ સામે જોઈ)
અમી : મારી આંખો પેરફેટ દેખાતી હશે તને પણ નજરો નથી, માણસ ઓળખતા નથી આવડતુ એને.

કૈરવઃ તુ હવે યાર...બસ કરને, આપણે serious વાતો જ કરવાની છે?
તુ wrong છે અમી સાચુ.
પરીસ્થીતી પ્રમાણે બદલાઈ જવાનુ.
બધુ છોડતા શીખ.

 અમીઃ તને હું wrong નથી લાગતી હવે, મારી લાગણીઓ wrong લાગે છે,બધુ છોડુ તો છુ..દૂર તો જઈ રહી છુ તારી life થી.
અને હું એટલી હદે wrong નથી બસ તારાથી અલગ છું તારા જેવી નથી.
તારા જેવા બની ને તારા જોડે રહેવાનો શું અર્થ?
તુ ઘડી ઘડી બદલાઈ જાય તો મારે પણ એમ બદલાયા જ કરવાનું?

કૈરવઃ પરીવર્તન તો આવે બધુ એમ જ ના રહે માણસ બદલાઈ જાય.
change is the life and real meaning of life.

અમીઃ હું પણ પરીવર્તનમાં માનુ જ છુ તારા માટે હું પણ બદલાઈ જ છુ,
સમય અને સંજોગનું પરીવર્તન વ્યક્તિને સમર્થ બનાવે છે,
પણ વ્યક્તિ મા આવતુ ભારે પરીવર્તન એની સાથે જોડાયેલ બિજી વ્યક્તિઓ ના જીવન ને અસમર્થ બનાવે છે.
તુ પહેલાની જેમ ના રહે કમ સે કમ લાગણીઓ તો પહેલા જેમ રહે કે નહી?

કૈરવઃ તો લાગણી તો છે જ ને,પણ જરૂરી નથી કે જતાયા કરીયે.
તે મારી propasal ના જવાબ ના પાડી હોત તો શું હું મજનૂ બની જતો?
પડી રહેતુ એ બધું એક ખૂણામાં એમા શું.

અમીઃ ખૂણામાં તો કચરો કાઢી ને ઢગલી કરાય કે આવતા જતા એ પગમાં ના આવે.
મારી હા પછી પણ જે આપણી વચ્ચે થયુ જે રીતના સંબધ બંધાયા એનું મુલ્ય તારા
મન આટલું જ છે?
તો આટલુ સમજી લે કે મે તને પ્રેમ કર્યો છે અને કરતી રહીશ પણ હું કોઈ ક્રિકેટ boll નથી કે તુ સામેની દિવાલ પર જોર પુર્વક પટકીશ તો એટલી જ જોર પૂર્વક હું ધસી ને તારી પાસે આવીશ.
હું તીર છું, જેટલુ જોર પૂર્વક ખેંચી બાણ માંથી છોડીશ એટલું જ ઊંડુ સામે જઈ ભોંકાઈ જઈશ.

કૈરવઃ તુ તો બંધૂક માંથી છૂટેલી ગોળી છે, જોખમી...છે.
માણસ ઉપર જ પહોચી જાય.
હા...હા..હા..

અમીઃ Shut Up.

કૈરવઃ અરે હા..ચેતન ભગતની નવી બુક લોન્ચ થઈ "Half Girlfriend" ખબર છે?

(પર્સ લઈ ને ઊભા થતા થતા)
અમીઃ એમણે તો half girlfriend પણ રાખી તે તો મને પા ભાગની પ્રેયસી પણ નથી માની.
તારા મન હું શું છુ એ જ નથી ખબર.
કૈરવઃ(મજાક કરવા) Multi Purpose.

(અમીને ફરી Shut Up બોલવાનું અર્થહિન લાગ્યું.)
ખૂમારી થી કૈરવ સામે જોઈ એ બોલીઃ
તુ જે પ્રમણે રાખવા ઈચ્છે છે એ પ્રમાણે બે વ્યક્તિ વચ્ચે સંબધ ના રહે,
ફક્ત ઓળખાણ રહે.
અને એ આપણા વચ્ચે કાયમ રહેશે.
chair દૂર કરી એ કૉફી શૉપના દરવાજા તરફ આગળ વધી.

કૈરવઃ (અમી તરફ પાછળ મો કરી ને)
ઓય, પા ભાગની પ્રેયસી..બહાર બહુ જ વરસાદ છે ક્યાં જાય છે પલળી  જઈશ.

અમીઃ (હાસ્ય સાથે)
વરસાદ તો બહાર પણ છે અને મારી અંદર પણ,જાણું છું એટલુ જલ્દી બધુ સુકાશે નહીં.
પણ હવાઈ જ ગયુ છે તો હવે પલાળી પણ જોઈએ.
Good Bye.
કાચના દરવાજા પર પછડાતી વાછટ ની વચ્ચે "Pull" ના Sticker ને કૈરવ જોઈ રહયો.

"વસ્તુ હોય કે વ્યક્તિ નિયમ એકજ લાગુ પડે છે,
ધક્કો મારવો સહેલો છે, પાસે લાવવુ અઘરુ છે."

0 comments: