Friday, May 25, 2012

*****


***એક હળવી ફૂંકથી શહેનાઈ ગુંજી ઉઠે છે,
પણ એ હળવાશમાં કેટલી કસક છે..
એ શહેનાઈ જ ઓળખી શકે છે.

***ખળભળ્યા વગર વહેવુ ફાવતુ નથી,
લખું છું એટલે કે ચુપ રહેવું ફાવતુ નથી.

***આ પારકા શહેરમાં ખાલી ગઝલ વાંચે રાખી..
ને એમાજ જીવન પિગાળ્યું,
ખેંચી લાવ્યા સૂરજ ને કલમની અંદર..
ને જતા જતા થોડું અજવાળુ ઊગાડ્યું.

0 comments: