Thursday, December 20, 2007

રંગમંચ

રંગમંચનો પડદો ખૂલે છે,
કલાકારનું આગમન થાય છે,
બરફી-પેંડા જેવા હાવભાવ છે,
ને ઝભલાં ટોપી કેરો પહેરવેશ,
રમકડા સહકલાકાર છે,
ને ઉંવા..ઉંવા..થી શરૂઆત છે,
આગળ પ્રેમથી નિહાળજો,
હજી તાળી પાડવાની વાર છે,
કેમકે,નાટક તો હવે શરૂ થાય છે!
પૃથ્વી કેરા રંગમંચ પર..
નવા કલાકારનું આગમન થાય છે,
રંગમંચનો પડદો ખૂલે છે,
ઉંવા..ઉંવા..થી શરૂઆત છે.

1 comments:

kapil dave said...

wah khubaj saras

uva uva thi sharuat karine pan manvi have sara natak bhajavta shikhi gaya che