Wednesday, October 24, 2007

જોઈ લઉં...

આવી શકે જો રણ વચ્ચે..
હું વહેતી નદી જોઈ લઉં.

કાળા આકાશમાં ઉગે જો સૂરજ..
હું ઈશ્વર જેવું તો જોઈ લઉં.

પવનની લહેર ના સહી..
હું ઉડતી ડમરી જોઈ લઉં.

છે તું કલ્પનાઓથી પર મગર..
હું એ રીતે તો તને જોઈ લઉં.

પાડોશમાં આવીને બેઠી છે મોત..
હું દૂરથી જ જિંદગાની જોઈ લઉં.

1 comments:

Neela said...

નકારાત્મકમાં હકારાત્મક જેવાની અનોખી રીત.
સુંદર્