Wednesday, September 19, 2007

હા.. હા.. હા..

જ્યારથી ઊડતી જોઈ છે તારી ચોટલી,
મને ભાવતા નથી શાક રોટલી,

તારા હાથ પગ છે કેવા પાતળા,
જાણે તેલ વગરનાં કોરાં ઢોકળા,

તું આંખમાં આંજે આંજણ,
જાણે ચુલા પર બળેલુ આંધણ,

તારાં નાકનું ટેરવું એવું,
જાણે શીંગોડાના ફોતરાં જેવું,

તુ પહેરીને ચાલે જ્યારે સાડી,
લાગે જાણે પંચર પડેલી ગાડી,

તને જોઈને તો એક જ વિચાર જાગે,
ભાગો.. બિલ્લી જોઈ જેમ ઉંદર ભાગે.
હા.. હા.. હા..

1 comments:

Neela said...

ફટાણા જેવું લાગે છે.